Categorie Scheikunde
  • 29 subcategorieën
  • 11 artikelen

Categorie Scheikunde

Categorie Navigatie
Artikel uitgelicht

Hoe vind transport in de natuur plaats? Hoe worden stoffen opgenomen in de darmen? Vragen die van levensbelang zijn, maar waar weinig mensen het antwoord op weten. Twee belangrijke processen in de natuur zijn diffusie en osmose. Wat zijn dit voor processen en hoe werken ze? Bij diffusie verplaatst een stof zich van een hoge naar een lage concentratie. Als iemand in en klaslokaal stiekem deodorant op doet, ruikt binnen korte tijd iedereen het. De geurstof verplaatst zich van een hoge naar een la...